Znajdujesz się w:

Regulamin sklepu

  I. Postanowienia ogólne.  

1. Właścicielem sklepu soczewki.kontaktowe.com jest firma Salony Optyczne Online sp. z o. o. z siedzibą w Nadolicach Wlk.
 
2. Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym soczewki.kontaktowe.com jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonywała badań wzroku w salonie optycznym, a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosiła do firmy Salony Optyczne Online sp. z o.o. żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

3. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób, dobre obyczaje lub treści powszechnie uznanych za obelżywe.

4. Osoby, których dane umieszczone są w bazie danych firmy Salony Optyczne Online sp. z o.o., mają prawo wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania aktualnej oferty handlowej. W związku z przystąpieniem sklepu do programu "Zaufane opinie" klient dokonując zamówienia, wyraża zgodę na przekazanie adres e-mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep i Ceneo SA danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania na witrynie. Korzystający ze Sklepu zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu.
 
6. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie soczewki.kontaktowe.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 
   II. Zakupy i realizacja zamówienia.  

1. Złożenie zamówienia w sklepie soczewki.kontaktowe.com jest jednoznacznym potwierdzeniem Zamawiającego zapoznania się z regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego postanowień (punktów) bez zastrzeżeń,

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.

3. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności umieszczone są na witrynie w zakładce "Wysyłka i zwroty". Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany poprzez wybranie (lub wypełnienie) właściwych pól formularza w trakcie dokonywana zakupów (po jednorazowym procesie rejestracji i każdorazowym procesie logowania).

Firma PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-327, ul. Kanclerska 15, jest agentem rozliczeniowym kart płatniczych.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy do klienta. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru czas realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Soczewki na indywidualne zamówienie (soczewki toryczne, progresywne, roczne) nie są wysyłane za pobraniem.

5. Umowy zawierane podczas składania zamówienia w sklepie soczewki.kontaktowe.com są umowami zawieranymi na odległość. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia (oświadczenia woli zawarcia umowy).

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do:

 a) kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu,
 b) zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę,
 c) zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami używania.

7. W razie konieczności anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt pocztą elektroniczną, sklep@soczewki.kontaktowe.com,  umieszczając w temacie wiadomości wpis „Anulowanie zamówienia”, gdyż staramy się przetwarzać zamówienie zaraz po jego otrzymaniu.
 
8. Kupujący może zwrócić towar w stanie niezmienionym bez podania przyczyny do 14 dni od daty jego otrzymania. Kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie produktu w stanie nieuszkodzonym i bez utraty jego wartości handlowej. Do zwrotu towaru należy dołączyć oświadczenie o rezygnacji z zakupów, zawierający numer konta, na które mają być przesłane pieniądze. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do firmy Salony Optyczne Online sp.z o.o.. Firma Salony Optyczne Online nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów "za pobraniem".

Załącznik 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od warunków umowy w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Termin do odstąpienia od warunków umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od warunków umowy, muszą Państwo poinformować nas : 

Salony Optyczne Online sp.z o.o.
ul.Jaworowa 9
55-003 Czernica
TEL: 76 870 32 20, TEL KOM: 502 304 150
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informwację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu .Zwrot Płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. W przypadku reklamacji prosimy o podanie krótkiego opisu wady oraz adresu, na który mamy odesłać towar.
- Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest przesłanie ich wraz z opakowanie oraz zabezpieczenie przed wyschnięciem . Soczewki powinny zostać przesłane w pojemniku z płynem w przesyłce zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

- Warunkiem przyjęcia okularów do ekspertyzy jest dostarczenie ich w twardym etui zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

Reklamowany towar prosimy przesyłać na poniższy adres:
 
Salony Optyczne Online sp. z o.o.
ul. Jaworowa 9
55-003 Czernica

   III. POLITYKA PRYWATNOŚCI  

    1. Aby ułatwić dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym, został utworzony specjalny system logowania, w  którym zachowywane są dane Państwa do wystawienia faktury czy też adres dostawy. System zachowa dane tak, by przy następnym zamówieniu zostaną automatycznie umieszczone w formularzu, bez potrzeby ponownego ich wpisywania. 

   2. Dane, które Państwo podacie podczas procesu rejestracji w naszym sklepie, są chronione i nie będą w żaden sposób udostępniane osobom ani firmom trzecim. 

   3. Użytkownik po dokonaniu procesu logowania ma dostęp do swoich danych i w każdej chwili może je modyfikować. 

   4. Wszelka korespondencja, a w szczególności biuletynów i materiałów reklamowych, odbywa się za wyraźną zgodą użytkownika. 

   5. Korzystając z witryny soczewki.kontaktowe.com wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i danych firmy do celów marketingowych przez firmę Salony Optyczne Online sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101 poz.926 wraz późniejszymi zmianami). 

Aby prawidłowo świadczyć usługi, Właściciel Internetowego sklepu Soczewkikontaktowe.com zbiera niezbędne dane osobowe swoich klientów. Właściciel sklepu ma prawo przekazać dane osobowe swoich kientów osobom trzecim, w przypadku, gdy są one niezbędne do realizowania swoich usług, zwłaszcza przedsiębiorstwom zajmującym się transportem towarów, oraz zajmującym sie obsługą płatności internetowych. Zalecane jest, by zapoznać się z regulaminem wyżej wymienionych przedsiębiorstw przed skorzystaniem z usług tych serwisów.

Baza danych osobowych klientów podlega ochronie prawnej. Dane osobowe zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, oraz zmianą czy utratą. Administratorem bazy danych osobowych jest Właściciel Sklepu Soczewkikontakowe.com. Dokonuje on przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

Właściciel sklepu soczewkikontakowe.com dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych klientów w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1999r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Właściciel sklepu soczewkikontaktowe.com nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim bez podstawy prawnej, która taką czynność nakazuje.

Klient sklepu soczewkikontaktowe.com ma prawo do wglądu do swoich danych. W każdej chwili może je zmienić bądź usunąć samodzielnie w panelu sklepu lub poprzez kontakt z sklepem drogą elektroniczną. Usunięcie swoich danych przez klienta oznacza jego wyrejestrowanie się oraz wypowiedzenie umowy. Po usunięciu przez klienta danych właściciel sklepu zaprzestaje ich przetwarzania. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialnosi za prawdziwość danych. Zastrzega sobie jednak prawo do przetrzymywania danych przez pewnien czas po usunięciu ich z bazy danych na potrzeby Policji lub Prokuratury.

6. Strona www.soczewki.kontaktowe.com stosuje pliki cookies, by ułatwić Klientom korzystanie z usług serwisu oraz m.in. w celach statystycznych. Pliki te nie zawierają danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub usunięcia ich z niej. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies jest równoznaczne z ich zapisaniem w pamięci komputera lub na innym urządzeniu.

   7. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie na podany przez Państwa w trakcie procesu rejestracji adres skrzynki poczty elektronicznej, korespondencji z Salony Optyczne Online sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204).
 
Klient/Konsument* może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient/Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
DZIĘKUJEMY ZA PRZECZYTANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.

Regulamin sklepu – sklep internetowy, Salony Optyczne Online

Soczewki Acuvue

Produkt dnia

Szukaj produktu

Producenci

Dlaczego warto kupować u nas

* Zawsze niskie ceny;
* Posiadamy tylko oryginalne soczewki znanych światowych firm optycznych, więc kupujesz towar z legalnego źródła przeznaczony na rynek Unii Europejskiej;
* Do każdego zakupu dołączamy paragon lub fakturę VAT;
* Błyskawiczna wysyłka;
* Dobrze zapakowany towar, zawsze pakujemy w pudełka, koniec ze zmiażdżonymi opakowaniami soczewek w bąbelkowych kopertach;
* Mamy ogromne doświadczenie w sprzedaży soczewek kontaktowych

Subskrypcja

Opineo

Sprawdź opinię o nas! Opineo

FacebookPaczkomaty

paczkomaty 24/7
Sklep internetowy Shoper.pl